ติดตามสถานะการส่งสินค้า

หากยังไม่ได้หมายเลข Tracking number ให้ login เพื่อดูรายละเอียดสถานะออเดอร์ หรือเช็คอีเมลอีกครั้ง หากสถานะเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Tracking number กรุณาติดต่อ Call center